HRY

Responsive image

AKTIVITY

Responsive image

VZDELÁVANIE

Responsive image

MŠ D. ŠTÚRA A ELOKOVANÉ PRACOVISKÁ

Fándlyho + Pažitná

MŠ D. Štúra A+B

Viac …

Cukrovarská

Aktuálny oznam

Letná prevádzka materskej školy,

od 01.07.2020 – 31.07.2020 otvorené elokované triedy Cukrovarská a Fándlyho,

od 01.08. – 21.08.2020 otvorená MŠ D. Štúra,

prerušená prevádzka MŠ a elokovaných tried od 24.08.2020. Viac …


Responsive image