HRY

Responsive image

AKTIVITY

Responsive image

VZDELÁVANIE

Responsive image

MŠ D. ŠTÚRA A ELOKOVANÉ PRACOVISKÁ

Fándlyho + Pažitná

MŠ D. Štúra A+B

Viac …

Cukrovarská

Aktuálny oznam

Oznam

Materská škola bude v prevádzke od 01.03.2021, pracovná doba od 6,30 hod. – 16,00 hod.
MŠ budú navštevovať deti iba rodičov z kritickej infraštruktúry a ktorí nemôžu vykonávať home office.
Rodičia a osoby vstupujúce do prevádzky sa musia preukázať negatívnym výsledkom z testovania.
Otvorená prevádzka – elokované pracovisko Fándlyho.
Prihlasovanie detí do MŠ nasledovne:

D. Štúra – ms.d.stura@gmail.com do 26.2.2021 do 10.00 hod.

Cukrovarská – ms.cukrovarska@azet.sk do 26.2.2021 do 10.00 hod.

Fándlyho – msfandly@gmail.com do 26.2.2021 do 10.00 hod.

Pažitná – pazitnams@gmail.com do 26.02.2021 do 10.00 h.

Obratom do e-mailu danej MŠ a el. pracovísk treba poslať potvrdenie od zamestnávateľa oboch rodičov, že nemôžete vykonávať home office.

Prosím ostatných rodičov, ktorých deti nebudú navštevovať materskú školu aby si svoje dieťa odhlásili zo stravy. Inak je dieťa počítané, ako by bolo v materskej škole.

 

Edupage – prihlásenie

  1.  obchod play – vyhľadanie aplikácie EDUPAGE
  2. inštalácia EDUPAGE
  3. https://msdiosered.edupage.org/
  4. prihlásenie meno a heslo

 Inštalácia EDUPAGE

 

Viac …


Responsive image