Elokované pracoviská MŠ

Riaditeľka  MŠ :

Beata Lukáčová

031 789 49 23
E-mail: ms.dsturariaditel@gmail.com

 

Ekonómka:
Mária Hladká
E-mail: ms.dionyza@gmail.com

 

 

Telefonické kontakty :

Materská škola Ul. D. Štúra 2116/36 budova A: 

031 789 49 23     zástupca riaditeľa: Bc. Lenka Václavová

 

Materská škola Ul. D. Štúra 2116/36 budova B: 

0911 531 014     zástupca riaditeľa: Mgr. Jarmila Matisová

 

elokované pracovisko Cukrovarská 730/44B:

031 789 22 05    zástupca riaditeľa: Mgr. Helena Bihariová

 

elokované pracovisko Fándlyho 752/17A: 

031 789 26 19    zástupca riaditeľa: Bc. Ivana Piknová

 

elokované pracovisko Pažitná 1016/35: 

031 789 41 13    zástupca riaditeľa: Andrea Holbíková

 

Školská jedáleň:   vedúca školskej jedálne

031 789 41 13     Ľubica Koščová     MŠ D. Štúra  budova A, B + el. pracovisko Pažitná

031 789 26 19    Slavka Petíková   el. pracovisko Cukrovarská + el. pracovisko Fándlyho


Responsive image