Elokované pracoviská MŠ

Riaditeľ MŠ :

Beata Lukáčová

031 789 49 23
E-mail: msDionyza@azet.sk

 

Ekonómka:
Mária Hladká
E-mail: msDionyza@azet.sk

 

Telefonické kontakty :

Materská škola Ul. D. Štúra 2116/36: 

031 789 49 23     zástupca riaditeľa: Bc. Lenka Václavová

elokované pracovisko Cukrovarská 730/448:

031 789 22 05    zástupca riaditeľa: Zuzana Dobišová

elokované pracovisko Fándlyho 752/17A: 

031 789 26 19    zástupca riaditeľa: Andrea Holbíková

elokované pracovisko Pažitná 1016/35: 

031 789 41 13    zástupca riaditeľa: Ľubica Filová

 

Školská jedáleň:   vedúca školskej jedálne

031 789 41 13     Ľubica Koščová     MŠ D. Štúra + el. pracovisko Pažitná

031 789 26 19    Slavka Petíková   el. pracovisko Cukrovarská + el. pracovisko Fándlyho


Responsive image