OZNAMY

Zápis do Materskej školy, bude od 02.05.2020  do 22.05.2020

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy pre školský rok 2020/2021 bude prebiehať od 04. 05. 2020 do 22. 05. 2020. Novú prihlášku nájdete na stránke msdiosered.edupage.org v hlavnom menu. Elektronické prihlášky budú spustené od 04.05.2020.

Následne vyplnenú a podpísanú prihlášku a žiadosť o prijatie do školskej jedálne zašlete poštou, naskenovanú podpísanú prihlášku zašlete mailovou poštou na adresu materskej školy alebo ju osobne doručíte na riaditeľstvo materskej školy.

K  prihláške sa nevyžaduje potvrdenie od lekára. Potvrdenie od lekára však bude musieť predložiť zákonný zástupca dieťa pred nástupom dieťaťa do materskej školy v auguste 2020. Ak zákonný zástupca nedoloží lekárske potvrdenie, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

Zápis do Materskej školy, bude od 02.05. – 15.05.2019.

Zápis na školský rok 2019-2020

 

Zápis do Materskej školy, bude od 02.05. – 13.05.2017.

Prihlášku si môžete stiahnuť z web stránky alebo osobne vyzdvihnúť v Materskej škole.

Potvrdenie od detského lekára je akceptované od 02.05.2017.


Responsive image