Zmluvy, faktúry

FA APRÍL 2021 – P.+DŠ

FA MAREC 2021 – F.+C.

FA MAREC 2021 – P.+DŠ

FA FEBRUÁR 2021 – P.+DŠ

FA JANUÁR 2021 – P.+DŠ

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

tabulka objednávky,-D.Štúra-rok-2021

tabulka objednávky,-Pažitná-rok-2021

tabulka objednavky-2021-Cukrovarska

tabulka objednavky- 2021-Fandlyho

Objednávky

Zverejňovanie objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Zmluvy 

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

10-03-2021 – Zmluva č.:

Zmluvná strana: IČO: 50791079, Šalgočka 61, 925 54 Šalgočka

Typy zmluvy: Zmluva o dodávkach tovaru

Predmet zmluvy: v Programe Školské ovocie na Školský rok 2021 – 2022

Zdravo a Chutne šk.r. 2021 2022

Zmluvy 

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

10-12-2020 – Zmluva č.:

Zmluvná strana: IČO: 47433078 Babinec Tax, s.r.o.

Typy zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb

Predmet zmluvy:  Vedenie účtovníctva

zmluva vedenie účtovnictva

Zmluvy 

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

18-12-2020 – Zmluva č.:

Zmluvná strana: IČO: 47158166 ALATERE, s.r.o.

Typy zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb

Predmet zmluvy:  Nakladateľ s odpadom

Alatere

Zmluvy 

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

07-12-2020 – Zmluva č.:

Zmluvná strana: IČO: 35743565 Magna Energia a.s.

Typy zmluvy: Zmluva o dodávke elektriny

Predmet zmluvy:  Zmluva o dodávke elektriny

Zmluva o dodávke elektriny

 

Zmluvy 

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

27-12-2020 – Zmluva č.:

Zmluvná strana: IČO: 45860637 Met Slovakia,a.s.

Typy zmluvy: Zmluva o združených dodávkach

Predmet zmluvy: Dodatok č.1 k  zmluve o združených dodávkach zemného plynu

Met Slovakia,a.s. dodatok

 

Zmluvy 

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

24-11-2020 – Zmluva č.:

Zmluvná strana: IČO: 50187236 Modrá Hviezda Fundraising o.z.

Typy zmluvy: Sponzorská zmluva

Predmet zmluvy: Zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov

sponzorská zmluva

 

Zmluvy 

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

14-09-2020 – Zmluva č.:

Zmluvná strana: IČO: 00151653 Slovenská sporiteľňa,a.s., Tomášikova 48, 32 37 Bratislava

Typy zmluvy: Zmluvy  bankových účtov

Predmet zmluvy: Zmluvy o zriadení bankových účtov

Prijatie-a-Navrh-Komunal

Prijatie-a-Navrh-Komunal-plus

SLSP_VOP_POP_Sadzobnik_pasivne_produkty_aktualizacia_k_01082020

FA DECEMBER 2020 – C.+F.

FA DECEMBER 2020 – P.+DŠ

FA NOVEMBER 2020 – C.+F.

FA NOVEMBER 2020 – P.+DŠ

FA OKTÓBER 2020 – C.+F.

FA OKTÓBER 2020 – P.+DŠ

FA SEPTEMBER 2020 – C.+F

FA SEPTEMBER- P.+DŠ

FA AUGUST 2020 – C.+F.

FA AUGUST 2020 – P.+DŠ

FA JÚL 2020 – C.+F.

FA JÚN 2020 – C.+F.

FA JÚN 2020 – P.+DŠ

fa052020

fa042020

FAK APRÍL 2020 – P.+D.Š.

fa032020

FAK MAREC 2020 – P.+D.Š.

FAK. MAREC 2020 – F.+C.

fa022020

FAK FEBRUÁR 2020 – P.+D.Š.

FAK. FEBRUÁR 2020 – F.+C.

fa012020

FAK JANUÁR 2020 – P.+D.Š.

FAK JANUÁR 2020 – C.+F.

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

 

Zmluvy 

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

15-04-2020 – Zmluva č.:

Zmluvná strana: IČO: 00151653 Slovenská sporiteľňa,a.s., Tomášikova 48, 32 37 Bratislava

Typy zmluvy: Zmluvy  bankových účtov

Predmet zmluvy: Zmluvy o zriadení bankových účtov

Zmluva o Elektronickej službe Business24

Zmluva o bežnom účte SPORObusiness – Sociálny fond

Zmluva o Balíkovom účte – DEPOZIT

Zmluva o Balíkovom účte – VÝDAVKOVÝ ÚČET

SLSP_VOP_POP_Sadzobnik_pasivne_produkty_aktualizacia_k_01042020

Navrh na uzatvor. Zmluvy o Komunal Extra_20042020

Navrh_na_uzatvor._Zmluvy_o_Komunal_Extra_20042020_prijatie_povinne prilohy na zverejnenie

Prijatie navrhu na uzatvorenie súčasti zmluvy_priloha k B24_20042020

Prijatie navrhu na uzatvorenie zmluvy o balikovom ucte_6318_21042020

Navrh_na_uzatvor._Zmluvy_o_Komunal-zmena_typu_uctu_prijatie_29042020

Navrh_na_uzatvor._Zmluvy_o_Komunal-zmena_typu_uctu_prijatie_29042020

Zmluvy

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

05-05-2020 – Zmluva č.:

Zmluvná strana: IČO: 50791079, Šalgočka 61, 925 54 Šalgočka

Typy zmluvy: Zmluva o dodávkach tovaru

Predmet zmluvy: v Programe Školské ovocie na Školský rok 2020 – 2021

zmluva o dod.tovaru v Pograme Školské ovocie na šk.rok 2020-2021

 

faktúry za január 2019

faktúry za február 2019

FAK JANUAR 2019 F+C

FAK JANUAR-2019 DŠ+P

FAK FEBRUAR 2019 F+C

FAK FEBRUÁR-2019 DŠ+P

FAK MAREC 2019 F+C

FAK MAREC-2019 DŠ+P

FAK APRÍL-2019 DŠ+P

FAK APRÍL-2019 F+C

FAK. MÁJ 2019- DŠ+P

FAK. JÚN 2019- P+DŠ

FAK. JÚN 2019-F+C

FAK JÚL 2019 – DŠ+P.

FAK.JÚL 2019- C.+F.

FAK. AUGUST 2019- DŠ+P.

FAK. AUGUST 2019- C.+F.

FAK. SEPTEMBER 2019- C.+F.

FAK. SEPTEMBER 2019 – DŠ.+P.

FAK. OKTÓBER 2019 – DŠ.+P.,

FAK. OKTÓBER2019 C.+F.

FAK. NOVEMBER 2019 – C.+F.

FAK. NOVEMBER 2019 – DŠ.+P.

FAK. DECEMBER 2019 – F.+C.

FAK. DECEMBER 2019 – P.+DŠ.

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Responsive image