Platby

Vážení rodičia,

 z dôvodu prerušenia prevádzky materskej školy od 11.03.2020 – 31.03.2020, Vám boli  vrátené peniaze za školné v čiastke 13.64,- €.

 

Pozor zmena !!!

Milí rodičia, počas zatvorenia MŠ  prišlo k zmene čísla účtu na platenie školného.

Starý účet vo VÚB bol zrušený, nový účet je vedení v Slovenskej sporiteľni:

SK37 0900 0000 0051 6784 6318

Prosím nezabudnite uviesť meno dieťaťa do poznámky.

 

Platba za školné 2019/2020

Materská škola    platí pre MŠ D. Štúra + všetky elokované pracoviská

číslo účtu SK54 0200 0000 0019 0351 1455

variabilný symbol – 2019

špecifický symbol – číslo podľa prevádzky / 0 nie,1,2,3 /

informácia pre prijímateľa – meno dieťaťa

suma podľa veku 30,-€ alebo 20,-€

Platba za školné sa platí za aktuálny  mesiac od 1. do 10. v mesiaci.

Platba by mala byť spracovaná najneskôr 8. v mesiaci, aby do 10. boli prostriedky pripísané na účet.

Prosíme rodičov aby akceptovali platby sa školné v danom čase. Ak vkladáte platbu priamo v banke,

prosím nezabudnite na poplatok za vklad na účet. Poplatok hradí vkladateľ.

Ďakujeme za pochopenie. 

 

 

Platba za stravu 2018/2019

Školská jedáleň pri MŠ  platí pre MŠ D. Štúra + elokované pracovisko Pažitná

číslo účtu SK06 0200 0000 3500 1003 4132

Školská jedáleň pri MŠ  platí pre elokované pracovisko Cukrovarská + elokované pracovisko Fándlyho

číslo účtu SK95 0900 0000 0050 7643 1504

variabilný symbol – 2018

špecifický symbol – číslo podľa prevádzky / 0 nie, 1,2,3,4 /

informácia pre prijímateľa – meno dieťaťa

suma 25,- € / od 1. marca 2019 sa suma zvyšuje na 35,-€

platí sa mesiac vopred od 20.  do konca mesiaca / v septembri dve platby /

Platba za školné 2018/2019

Materská škola    platí pre MŠ D. Štúra + všetky elokované pracoviská

číslo účtu SK54 0200 0000 0019 0351 1455

variabilný symbol – 2018

špecifický symbol – číslo podľa prevádzky / 0 nie,1,2,3,4 /

informácia pre prijímateľa – meno dieťaťa

suma podľa veku 30,-€ alebo 20,-€

Platba za školné sa platí za aktuálny  mesiac od 1. do 10. v mesiaci.

Platba by mala byť spracovaná najneskôr 8. v mesiaci, aby do 10. boli prostriedky pripísané na účet.

 

 

 


Responsive image