Začalo sa to výzvou:

Začalo sa to výzvou: Skúste zhotoviť so svojím dieťaťom kŕmidlo pre vtáčiky a keď sa konečne naša MŠ otvorí, môžete ho priniesť a budeme pozorovať kto všetko tam priletí. A takto to dopadlo. Zopár kŕmidiel už slúži svojmu účelu.


Responsive image