” Vymaľovaný školský dvor a hry na ňom”

Na začiatku šk. roka 2020-2021 čakalo na deti na našej MŠ milé prekvapenie. Pani učiteľky aj s nepedagogickým personálom spoločne vymaľovali všetky, preliezky, šmykľavky, lavičky, pieskoviská, pneumatiky, tabulu na kreslenie…na školskom dvore. Okrem toho namaľovali na zem rôzne hry (panáka…) na hranie. Deťom sa skrášlený školský dvor veľmi páči a veľmi radi sa na ňom hrávajú.


Responsive image