Vlastné edukačné pomôcky

Našou snahou je vytvárať podnetné prostredie pre deti a preto vytvárame aj vlastné edukačné pomôcky na princípoch a metodike pedagogiky Márie Montessori.

Deťom sa netradičné pomôcky veľmi páčili a prejavili úžasnú kreativitu.


Responsive image