” Vianočné posedenie pri oblátke”

“…Vianoce sú, keď sme spolu,

keď rodina sadá k stolu…”

Dňa 19.12.20219 sme si  “ako jedna veľká škôlkárska rodina “v jedálni  našej Mš urobili “Vianočné posedenie pri oblátke”.
Pritom ako deti papkali vianočné oblátky s medom  počúvali a spievali  vianočné piesne a koledy. Všade bolo cítiť atmosféru blížiacich sa vianočných sviatkov.


Responsive image