Spolupráca s MsP v Seredi v projekte ” Srdce na dlani”

Dňa 8.11.2018 pokračoval v našej mš 3-lekciou – “CITY” výchovno – vzdelávací projekt “Srdce na dlani”. Deti si v tejto 3. lekcii pomenovali a bližšie opísali 3 city-PREKVAPENIE, ZHNUSENIE A STRACH. V dialógu  s tetou policajtkou sa porozprávali o tom, či sa už stretli s týmito pocitmi a čo ich u nich vyvolalo.

 


Responsive image