Spolupráca s MsP v Seredi na projekte

Dňa 24.1.2019 pokračoval v našej Mš výchovno- vzdelávací projekt ” Srdce na dlani”. Dnešná časť bola opäť  venovaná zvládaniu emócií. Dnes sme spoločne s tetou policajtkou zvládli  lekciu, ktorej názov bol ” Upokojenie silných emócií”. Deti sa v nej s tetou policajtkou rozprávali o tom, že silné city a emócie môžu prekonať ich ovládaním, precvičovaním bránicového dýchania, počítaním a prikázaním si upokojiť sa. Potom sa rozprávali aj o tom, že je mnoho postupov na zvládnutie silných emócií a že každému človeku môže vyhovovať iný postup.

« 1 z 2 »

Responsive image