Rozlúčka predškolákov

Dnes sa v našej Materskej škole, konalo príjemné lúčenie predškolákov. Končí sa jedna etapa ich života a o pár mesiacov začne ďalšia s nástupom do veľkej základnej školy. Pani riaditeľka im odovzdala osvedčenia o ukončení predprimárneho vzdelávania a malú pamiatku na Materskú školu. Hurá, škola volá.


Responsive image