Prekvapenie

V pondelok ráno čakalo deti a nás všetkých prekvapenie. Doterajšie ,,blato” sme nahradili umelým trávnikom, pri ktorom sa stretli dobre naladení, lopatami, hrablami a motykami vyzbrojení rodičia a pán kuchár. Pekná zelená plocha bude slúžiť na pohybové aktivity detí počas pobytu vonku..Týmto chceme poďakovať všetkým rodičom za ich ochotu, pomoc.


Responsive image