Návšteva ZŠ J. Fándlyho v Seredi ” DOD PRE MŠ”

Dňa 27. 3. 2019 sme navštívili ZŠ J. Fándlyho v Seredi pri príležitosti DOD pre MŠ- kde bol pre nás pripravený nasledovný program: 1. relaxačný kútik a knižnica- festival hier 2. klubovňa- šikovné rúčky- tvorivé dielne 3. telocvičňa- malí športovci 4. fyzikálne laboratórium- veda je zábavná. Ešte sme navštívili aj jedáleň, kde bolo pre nás prichystané občerstvenie. Všetky aktivity sa nám veľmi páčili. Ďakujeme za možnosť prísť sa k vám pozrieť, pohrať a zabaviť Zš J. Fándlyho.

 


Responsive image