NÁVŠTEVA ZŠ J.FÁNDLYHO SEREĎ

Dňa 22.marca 2018 sme sa zúčastnili DOD pre Mš, kde bol pre našich predškolákov a veľkých skupinárov pripravený bohatý a zaujímavý program:  prehliadka školy, školského klubu, tvorivé dielničky pre šikovné ručičky, telocvičňa, chemické laboratórium, kde nás žiaci 6. ročníka tejto zš hravým spôsobom zaviedli do sveta pokusov a výskumov-“Rozprávka o  lietajúcom kráľovi” a  občerstvenie v školskej jedálni.
Deťom sa dnešný deň veľmi veľmi páčil. Okrem krásnych zážitkov si odniesli aj malý darček od ich starších kamarátov- žiakov tejto Zš.
Ďakujeme.

« 1 z 2 »

 


Responsive image