“Návšteva sv. Mikuláša”

V spolupráci s CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi nás dnes 4.12. 2019 navštívil sv. Mikuláš aj s anjelikmi. Pripravili si pre nás krátky program pri príležitosti tohto sviatku. Aj naše detičky zarecitovali a zaspievali sv. Mikulášovi básne a piesne s mikulášskou tematikou. Za odmenu dostali od anjelikov milú pozornosť- malé prekvapenie.


Responsive image