Návšteva MsP Sereď

Naše deti navštívili Mestskú políciu v Seredi, tety policajtky nás naučili a ukázali nám veľa nového, ale ani my sme sa nedali zahanbiť. Dokázali sme, že sme veľmi šikovní.


Responsive image