Myslíme logicky- žijeme ekologicky

Realizácia enviromentálneho projektu ” Myslíme logicky- žijeme ekologicky” v spolupráci s MsP v Seredi.

Dňa 14.5.2019 našu Mš navštívila teta policajtka s enviromentálnym projektom ” Myslíme logicky- žijeme ekologicky”. Tento rok bol projekt zameraný na lesný ekosystém a jeho význam pre planétu Zem.  Všetky aktivity, ktoré dnes s deťmi realizovala boli zamerané na ekologickú problematiku prečo sú les, stromy a voda pre nás dôležité. Deti sa do všetkých aktivít aktívne a s radosťou zapájali .Veľmi pekne jej ďakujeme za realizáciu tohto projektu aj v našej mš.

« 1 z 2 »

Responsive image