“Micky Mikuláš”

Dňa 6.12.2019 nás navštívil Micky ako Mikuláš. Deti si spoločne zatancovali a zabávali sa spolu.


Responsive image