Metodické dopoludnie na CZŠ

Vážená pani  zástupkyňa, pani učiteľky, milí rodičia !

           Dovoľte, aby som sa Vám v mene pedagógov CZŠ sv. Cyrila a Metoda poďakovala, že ste prijali pozvanie nazrieť za brány našej školy v rámci metodického dopoludnia „Keď raz budem školákom.“ Vaše deti  si mohli počas pripravených aktivít vyskúšať ako prebieha vyučovanie na ZŠ. Presvedčili sa, že hodiny anglického jazyka, matematiky, slovenského jazyka, ale aj  pracovného vyučovania, hudobnej a telesnej výchovy môžu byť  veľmi zábavné a zaujímavé. S potešením môžeme skonštatovať, že budúci školáci boli veľmi aktívni a vzorne  sa zapájali do všetkých pripravených činností. Sme radi, že sa  vašim deťom takéto zábavné dopoludnie u nás páčilo.  Aby ste si mohli príjemné chvíle strávené na našej škole  pozrieť spolu s deťmi aj Vy, možno aj neskôr pripomenúť, posielame v prílohe fotografie z aktivít.

                         Veríme, že aj vďaka tejto skúsenosti  budú predškoláci  viac dôverovať  škole a v apríli privítame na zápise základných škôl veselé a usmiate deti, ktoré vedia, že v škole je predsa zábava.

                                                               S úctou   Ing. Monika Kroláková, riaditeľka školy


Responsive image