MDM II. Trieda

“…Mama je slnko so zlatým vlasom,
a malé slniečko to zase ja som.
Preto sa na svete dobre máme,
mne svieti mama, no a ja mame..”
Dňa 13.5. 2022 si aj deti z II. triedy pripravili pre svoje mamičky k ich sviatku program, ktorý bol zložený z pesničiek, básničiek, tančekov a hudobno- pohybovej scénky. Na záver odmenili mamičky za ich lásku a starostlivosť vlastnoručne vyrobeným darčekom.


Responsive image