Hodina telesnej výchovy

Dňa 11.10.2017 sa deti z našej mš zúčastnili hodiny telesnej výchovy v ZŠ J.Fándlyho v Seredi. Deťom sa veľmi páčilo.


Responsive image