” Dedkovi a babičke”

“…Mojich starkých poviem Vám,

veľmi, veľmi rád ja mám. ”

Pri príležitosti ” Októbra- mesiaca úcty k starším” si deti II. triedy dňa 27. 10. 2022 pozvali do MŠ svojich rodičov a starých rodičov pre ktorých si pripravili krátky program zložený, z pesničiek, básničiek, tančekov a hudobno- pohybovo- dramatickej scénky.- Všetkým sa program veľmi páčil. Deti sa veľmi snažili a s veľkou láskou ho predviedli pre svojich drahých. Na záver rozdali babičkám a deduškom vlastnoručne pripravené prekvapenia.


Responsive image