Čakanie a príchod Mikuláša aj s anjelmi

Takto sme si vyzdobili jedáleň a netrpezlivo čakali príchod Mikuláša.

Dnes do Našej škôlky prišiel Mikuláš aj s anjelmi.Deti mu zahrali divadielko o zvieratkách, zarecitovali básničky. On ich zato odmenil sladkými dobrotami.


Responsive image