Utkané z prírody

img_1463

 

Pozývame všetkých, rodičov, starých rodičov na experimentovanie v prírode,

tvorenie jesenných dekorácií a strávenie spoločných chvíľ.

 

 

Milí rodičia

Pozývame Vás spolu s deťmi  na  tvorivú dielňu  „Jesenné výtvarné  a pracovné variácie “ , ktoré prispejú k skrášleniu prostredia školského dvora dňa 20.10.2016 so začiatkom 15,30 hod.

Spoločne budeme:

·      maľovať temperovým farbami na potravinovú fóliu na tému „Jeseň pani bohatá“,

·      tvoriť kompozíciu otláčaním farebných listov,

·      vytvárať svetlonosov,

·      hrať sa a  tvoriť z prírodného materiálu  inšpiráciou umeleckého smeru  Land – art (viď foto v prílohe),

Dospelí budú:

·      vytvárať kvetináče (vypĺňať hlinou, sadiť jesenné kvety),

·      zhotovovať prekážkovú dráhu na rozvoj pohybových zručností detí.

Tvorivá dielňa bude spojená s prezentáciou a ochutnávkou „zdravých pomazánok“, ktorú pripravia pani kuchárky.Priebeh tvorivej dielne materiálne zabezpečíme, ale môžete si priniesť  aj svoje pracovné pomôcky (nožíky, špagáty, stužky, dyne  a pod.)  a prípadne prispieť črepníkovými kvetmi vhodnými do exteriéru.

Tešíme sa na Vašu hojnú   účasť a chuť prispieť k skrášleniu prostredia , v ktorom sa hrajú vaše deti .

 Ďakujeme !


Responsive image