Vynovená II. trieda

Zo získaných 2 percent, sa nám podarilo vynoviť druhú triedu novým nábytkom a kobercom. Ďakujeme pri realizácii pedagogickému a nepedagogickému personálu, p. Moravcovi, p. L. Navrátilovi, p. A. Kubalovej, p. Čochráčovi za dovoz koberca, p. M. Benkovi za odvoz starého nábytku a kobercov ale  v prvom rade darcom 2 percent RZ pri Materskej škole D. Štúra. Veríme, že deťom sa bude ich nová trieda páčiť.


Responsive image