Spolupráca s MsP Seredˇ v projekte ” Srdce na dlani”

Dňa 25.10.2018 pokračoval v našej MŠ 2-lekciou – “CITY” výchovno – vzdelávací projekt “Srdce na dlani”. Deti si v tejto 2. lekcii pomenovali a bližšie opísali 3 city- HNEV, RADOSŤ a SMÚTOK. V dialógu  s tetou policajtkou sa porozprávali o tom, či sa už stretli s týmito pocitmi a čo ich u nich vyvolalo.


Responsive image