OD LUCIE DO VIANOC, KAŽDÁ NOC MÁ SVOJU MOC

Návšteva ZŠ J. Fándlyho v Seredi: “OD  LUCIE DO VIANOC, KAŽDÁ NOC MÁ SVOJU MOC”

Dňa 18. 12. 2018 sme navštívili ZŠ J. Fándlyho v Seredi. Tu si pre nás deti 2. a 3. ročníka pripravili krásny vianočný program  “OD  LUCIE DO VIANOC, KAŽDÁ NOC MÁ SVOJU MOC”  Privítali nás deti vyobliekané v krásnych krojoch, v ktorých prostredníctvom kolied, vianočných vinšovačiek či krátkych scénok nám priblížili ľudové tradície spätá s vianocami. Potom sme sa nachvíľlku zahrali na veľkých školákov a  v školských laviciach sme si za pomoci ozajstných veľkých školákov vykresľovali  a vystrihovali milé vianočné pohľadnice. Ďakujeme žiakom aj pani učiteľkám za krásny zážitok a spoločne strávené chvíle.


Responsive image