Dielne

To bola jedna z možností ako pretvoriť to, čo nám jeseň ponúka na umenie.

Umenie zeme, alebo utkané z prírody.
Deti si zase netradičnou výtvarnou technikou – maľovanie na fóliu,vyskúšali aké je byť malým umelcom a vytvorili tak galériu malých
umelcov.

« 1 z 2 »

Responsive image